Το σχολείο μας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 14:00 η ώρα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων:

 

ΩΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ  Διάλειμμα
 1η  8:30-9:15  
 2η  9:15-10:00  15 λεπτά
 3η  10:15-11:00  
 4η  11:00-11:45  15 λεπτά
 5η  12:00-12:45  10 λεπτά
 6η  12:55-13:30  
 7η  13:30-14:00