Προκήρυξη Διαγωνισμού για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές