ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

Προκήρυξη Διαγωνισμού για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές