Α/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1         Σιούλη Κωνσταντινιά (Διευθύντρια)        
Φιλόλογος
2 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
3 Αθανασίου Ελισάβετ Γερμανικής  Φιλολογίας
4 Γκούτσιας Κωνσταντίνος Μαθηματικός
5 Δουρδούνη Ευαγγελία Θεολόγος
6 Καραβά Μαρία Φυσικός
7 Καραθανάσης Αθανάσιος Πληροφορικός
8 Κουντόυρης Αντώνιος Φιλόλογος
9 Μάνου Αγγελική Αγγλικής Φιλολογίας
10 Παντούση Χριστίνα Φιλόλογος
11 Πέτκος Δημήτριος Φυσικός
12 Στεργίου Θεόδωρος Φυσικής Αγωγής
13 Συμεωνίδου Μαρία Κοινωνικών Επιστημών
14 Σφαέλου Ευαγγελία Αγγλικής Φιλολογίας