Ακολουθούμε προσεκτικά τις οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης του νέου Κoρωνοϊού SARS-CoV-2 που μας στέλνονται από τα Ελληνικά Υπουργεία και τα τοπικά δημοσιεύματα για την επέκταση του ιού.

Παρακαλούμε τους γονείς:

  1. Να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι σε περίπτωση που διαπιστώσουν συμπτώματα γρίπης (οποιασδήποτε) και να μας ενημερώνουν οπωσδήποτε.
  2. Να μας ενημερώνουν σε περίπτωση που άλλα παιδιά της οικογένειας είναι σε γερμανικά σχολεία τα οποία έχουν κλείσει λόγω του κορωνοϊού.

 

Η αναπλ. Διευθύντρια

Κωνσταντινιά Σιούλη