Προκλήσεις   2.3 Συμβίωση

Αναζήτηση του νοήματος της συμβίωσης στο θεσμό του γάμου και της οικογένειας

Μελέτη φυλλαδίων - φωτοτυπιών

Επεξεργασία - μελέτη αγιογραφικών κειμένων : Προς Εφεσίους κεφ.5 στχ.20 - 33

                                                                            Προς Εφεσίους κεφ.6 στχ.1 - 4

Στη συνέχεια θα ασχοληθείτε με την ενότητα: Προκλήσεις 2.4 Όραμα

Η θρησκευτική επανάσταση απέναντι σε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις

Το επαναστατικό κίνημα του Χριστού

 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/AE/22-0243-01_Thriskeutika_G-Lykeiou_BM.pdf