Παρακαλούνται οι μαθητές να επεξεργασθούν την ακόλουθη διδακτική ύλη στο μάθημα των Γερμανικών και να αποστείλλουν  τις απαντήσεις των ασκήσεων στο Εμαιλ του σχολείου.
 
Γ Λυκείου:    Der Text: Der Primus Seite 52 Übungen dazu werden später geschickt
 
 
Viele Grüße
 
Η διδάσκουσα

Ε. Αθανασίου