Πέμπτη, 7-5-2020

Πριν την Δευτέρα 11 Μαΐου, οπότε και θα συναντηθούμε, προτείνω να συγκεντρώσετε όσα ερωτήματα έχετε από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, προκειμένου να συζητηθούν στην τάξη.

Σε περίπτωση αποριών μπορείτε να με καλέσετε στο messenger.

 

Πέμπτη, 30-4-2020

Με την Απόφαση 44639/Δ2/9-4-2020 έχουν, όπως ήδη γνωρίζετε, αφαιρεθεί από την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών το 9ο και 10ο κεφάλαιο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω νομίζω, όσα στη διάρκεια των μαθημάτων είχαμε πει. Να επιμείνετε ακόμη στις έννοιες που περιλαμβάνονται στο Γλωσσάρι του βιβλίου.

Ιδιαίτερη προσοχή στις επαναλήψεις σας στις κοινωνιολογικές σχολές του 1ου κεφαλαίου (να μελετήσετε σχετικά και από το περσινό βιβλίο «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» όπως είπαμε). Προσοχή επίσης στην παράγραφο 3.2 του τρίτου κεφαλαίου και όσον αφορά την κοινωνικοποίηση σε σχέση με την εξέλιξη των κοινωνιών από την αγροτική μέχρι και τις σύγχρονες κοινωνίες. Επίσης κοινωνικοποίηση και τηλε-εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) είναι ένα θέμα που χρειάζεται προσοχή και λόγω επικαιρότητας.

Σημειώστε τα ερωτήματά σας, ώστε να συζητηθούν στην τάξη, εν όψει επαναληπτικού διαγωνίσματος στα κεφάλαια 1ο, 2ο, 3ο και 5ο σε ημερομηνία που θα συναποφασίσουμε σύντομα.

Σε περίπτωση αποριών μπορείτε να με καλέσετε στο messenger.

 

 

Πέμπτη, 23-4-2020

Αφού σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά και τη γρηγορότερη δυνατή συνάντησή μας στο σχολείο, θα ήθελα να σας θυμίσω τις επαναλήψεις που είναι καλό να κάνετε. Μετά την περικοπή της εξεταστέας ύλης με την Απόφαση 44639/Δ2/9-4-2020 (μπορείτε να την αναζητήσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, στο διαδίκτυο) η επανάληψη αφορά την ύλη που έχετε διδαχθεί μέχρι και το 5ο κεφάλαιο.

Δείτεκαι πάλιτις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου των πέντε πρώτων κεφαλαίωνκαι επαληθεύστεοι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων σας, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο σας ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).Να δώσετε ακόμη ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες που περιλαμβάνονται στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ», έστω και αν ήδη σας είναι γνωστές.

Σε περίπτωση αποριών μπορείτε να με καλέσετε στο messenger.

 

 

Δευτέρα, 30-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, να κάνουν επανάληψη κεφαλαίου ή κεφαλαίων που θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερο την προσοχή τους, από το σχολικό τους βιβλίο (εκτός από τις σελίδες ή τις παραγράφους που δεν περιλαμβάνονται στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη).

Να επεξεργαστούνκαι πάλιτις ερωτήσεις του βιβλίου των κεφαλαίων αυτών και να επαληθεύσουνοι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων τους, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο τους ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).Να δώσουν ακόμη ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες που περιλαμβάνονται στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ», έστω και αν ήδη τους είναι γνωστές. Επίσης να σημειώσουν τις έννοιες που τυχόν δεν έχουν γίνει κατανοητές στο βαθμό που είναι αναγκαίο.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω του email του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Δευτέρα, 23-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 23 έως και 29 Μαρτίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, να κάνουν επανάληψη του 6ου (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και του 9ου (Οικονομικές διακυμάνσεις-Πληθωρισμός-Ανεργία) κεφαλαίου, από το σχολικό τους βιβλίο (εκτός από τις σελίδες ή τις παραγράφους που δεν περιλαμβάνονται στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη).

Να επεξεργαστείτε και πάλιτις ερωτήσεις του βιβλίου των κεφαλαίων αυτών και να επαληθεύσετε οι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων σας, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο σας ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).Να δώσετε ακόμη ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες που περιλαμβάνονται στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ», έστω και αν ήδη τις γνωρίζετε. Σύντομα θα σας στείλω ασκήσεις με τον ίδιο τρόπο, όπως και την περασμένη Πέμπτη.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

 

Πέμπτη, 17-3-2020

Τις επόμενες ημέρες παρακαλούνται οι μαθητές να κάνουν επανάληψη του 10ου κεφαλαίου: «Τα δημόσια οικονομικά», από το σχολικό τους βιβλίο (εκτός από τις σελίδες ή τις παραγράφους που δεν περιλαμβάνονται στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη).

Να επεξεργαστείτε ακόμη τις ερωτήσεις του βιβλίου στις σελίδες 184 και 185 και να επαληθεύσετε οι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεων σας, με βάση το βοήθημα που συνοδεύει το βιβλίο σας ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Λύσεις Ασκήσεων).

Μπορείτε ακόμη, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.