Τρίτη, 9-6-2020

Τις επόμενες ημέρες, παρακαλείστε να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου και το Μέρος Β΄ του ίδιου κεφαλαίου (Πολιτικές Θεωρίες και Ιδεολογίες), τις παραγράφους 4.6: Η σχέση πολιτικής και οικονομίας και 4.7 Πολιτική ανάπτυξη και υπανάπτυξη. Είναι θέματα στα οποία έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς στο παρελθόν και γνωρίζετε επίσης και από το μάθημα της Ιστορίας.

Εννοείται ότι σημειώνετε τις έννοιες που δεν καταφέρατε να κατανοήσετε καλά και μετά από την προσωπική αναζήτηση σε διαδίκτυο ή άλλες πηγές.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο.

Θέλω να σας θυμίσω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο πρέπει να το κρατήσετε γιατί θα χρειασθεί να το συμβουλεύεστε στην διάρκεια της επόμενης χρονιάς σε κάποια σημεία του, για το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, καλό θα ήταν να μελετήσετε στη διάρκεια των διακοπών που θα ακολουθήσουν και το Β΄ μέρος του 4ου κεφαλαίου (Πολιτικές Θεωρίες και Ιδεολογίες). Υπενθυμίζω ακόμη τη χρησιμότητα της Βασικής Ορολογίας στις σελίδες 145 – 148 και του 5ου και τελευταίου κεφαλαίου, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο μεγαλύτερο μέρος του στη διδακτέα ύλη.

 

Πέμπτη, 4-6-2020

Τις επόμενες ημέρες, παρακαλείστε να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου και το Μέρος Β΄ του ίδιου κεφαλαίου (Πολιτικές Θεωρίες και Ιδεολογίες), την παράγραφο 4.5:Η παγκόσμια κοινότητα – Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών. Είναι θέματα στα οποία έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς στο παρελθόν και γνωρίζετε επίσης και από το μάθημα της Ιστορίας. Στη συγκεκριμένη παράγραφο δεν αναφέρεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), του οποίου ο ρόλος και η δράση είναι ιδιαίτερα επίκαιρος σήμερα. Να βρείτε πληροφορίες και για τον οργανισμό αυτό από το διαδίκτυο. Να προσέξετε επίσης ιδιαίτερα τις αρχές του διεθνούς δικαίου που αναφέρονται στο παράθεμα στις σελίδες 103 και 104.

Εννοείται ότι σημειώνετε τις έννοιες που δεν καταφέρατε να κατανοήσετε καλά και μετά από την προσωπική αναζήτηση σε διαδίκτυο ή άλλες πηγές.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο.

 

 

Πέμπτη, 28-5-2020

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, παρακαλείστε να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου και το Μέρος Β΄ του ίδιου κεφαλαίου (Πολιτικές Θεωρίες και Ιδεολογίες), την παράγραφο 4.4:Το εθνικό κράτος – Από την απολυταρχία στην αντιπροσωπευτική δημοκράτια (Μακιαβέλι, Ο Ηγεμόνας).Να μελετήσετε επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρίσετε και απαντήσετε τις σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125.

Εννοείται ότι σημειώνετε τις έννοιες που δεν καταφέρατε να κατανοήσετε καλά και μετά από την προσωπική αναζήτηση σε διαδίκτυο ή άλλες πηγές.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο.

 

 

Παρασκευή, 22-5-2020

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, παρακαλείστε να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου και το Μέρος Β΄ του ίδιου κεφαλαίου (Πολιτικές Θεωρίες και Ιδεολογίες), την παράγραφο 4.3: Η αυτοκρατορία – Η μοναρχία (Στωικοί) .Παραλείπεται από τη διδακτέα ύλη η παράγραφος 4.2. Να μελετήσετε επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρίσετε και απαντήσετε τις σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125.

Εννοείται ότι σημειώνετε τις έννοιες που δεν καταφέρατε να κατανοήσετε καλά και μετά από την προσωπική αναζήτηση σε διαδίκτυο ή άλλες πηγές.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σχολείο.

 

Πέμπτη, 7-5-2020

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, παρακαλείστε να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου και το Μέρος Β΄ του ίδιου κεφαλαίου (Πολιτικές Θεωρίες και Ιδεολογίες), την παράγραφο 4.1: Γενικά περί πολιτικής θεωρίας και Ιδεολογίας. Να μελετήσετε επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρίσετε και απαντήσετε τις σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125.

Εννοείται ότι σημειώνετε τις έννοιες που δεν καταφέρατε να κατανοήσετε καλά και μετά από την προσωπική αναζήτηση σε διαδίκτυο ή άλλες πηγές, ώστε να αποσαφηνιστούν, από 18 Μαΐου, στην τάξη.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.

 

 

Πέμπτη, 30-4-2020

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου, παρακαλείστε να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου, μόνο την παράγραφο 4.7: Πολιτική ανάπτυξη και υπανάπτυξη.Να μελετήσετε επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρίσετε και απαντήσετε τις σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125. Επίσης σχετικά με το παράθεμα που αφορά τον Κορνήλιο Καστοριάδη, να αναζητήσετε επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο, αν είναι δυνατόν, σε σχέση με την έννοια «αυτονομία» του ατόμου και της κοινωνίας.

Εννοείται ότι σημειώνετε τις έννοιες που δεν καταφέρατε να κατανοήσετε καλά και μετά από την προσωπική αναζήτηση σε διαδίκτυο ή άλλες πηγές, ώστε να αποσαφηνιστούν, σύντομα, στην τάξη.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.

 

Πέμπτη, 23-4-2020

Αφού σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά και Καλά και τη γρηγορότερη δυνατή συνάντησή μας στο σχολείο, θέλω να σας παρακαλέσω

Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 30 Απριλίου να μελετήσετε:

από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 4.5: Η παγκόσμια κοινότητα- Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών και 4.6 Η σχέση πολιτικής και οικονομίας.. Να μελετήσετε επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρίσετε και απαντήσετε οτις σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω.

 

 

Δευτέρα, 30-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν από το 4ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 4.3: Η αυτοκρατορία-Η μοναρχία (Στωικοί) και 4.4 Το εθνικό κράτος -Από την απολυταρχία στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία (Μακιαβέλλι, Ο Ηγεμόνας). Να μελετηθούν επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να αναγνωρισθούν και απαντηθούν οι σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 124, 125.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω του email του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

Δευτέρα, 23-3-2020

Στη διάρκεια της εβδομάδας από 23-29 Μαρτίου, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν από το 3ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 3.6: Κοινωνικές ανισότητες: 3.6.3Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 3.6.4 Οι κοινωνικές ανισότητες στην ελληνική κοινωνία και 3.6.5 Η ισότητα των ευκαιριών: ένα διαχρονικό αίτημα. Να μελετηθούν επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα και να απαντηθούν οι σχετικές ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες των σελίδων 90, 91.

Σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.

 

 

Πέμπτη, 17-3-2020

Τις επόμενες ημέρες παρακαλούνται οι μαθητές να μελετήσουν από το 3ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου τους, τις παραγράφους 3.5.3: Κοινωνική κινητικότητα (σελ. 80, 81, 82), 3.6: Κοινωνικές ανισότητες (3.6.1 Αίτια και μορφές κοινωνικών ανισοτήτων και 3.6.2 Συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων. Να μελετηθούν επίσης και τα αντίστοιχα παραθέματα.

Μπορείτε επίσης, σε περίπτωση αποριών να τις διατυπώσετε και να τις στείλετε στο email του σχολείου αναγράφοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο θέμα «υπόψη κ. Μ. Συμεωνίδου Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορώ να σας καλέσω. Ή, μέσω τουemail του σχολείου πάντα, να ζητήσετε απλά να επικοινωνήσω μαζί σας.