Παρακαλούνται οι μαθητές να επεξεργασθούν την ακόλουθη διδακτική ύλη  στο μάθημα των Γερμανικών και να αποστείλλουν  τις απαντήσεις των ασκήσεων στο Εμαιλ  του σχολείου.
 
Α Λυκείου:          Aus dem Buch Lektion 8, Seite 53-68 und Seite 165-176

 

Viele Grüße
 
Η διδάσκουσα
Ε. Αθανασίου