Παρακαλούνται οι μαθητές να επεξεργασθούν την ακόλουθη διδακτική ύλη στο μάθημα των Γερμανικών και να αποστείλλουν  τις απαντήσεις των ασκήσεων στο Εμαιλ του σχολείου.
 
Γ΄ Γυμνασίου:     Deutsch ein Hit 3, Lektion 5 Seite 77-90  und Seite 62-74

 

Viele Grüße


Η διδάσκουσα
Ε. Αθανασίου